DMM header vallei tekst

Demamah helpt tijdens een persoonlijke ontmoeting of telefonisch met herontdekken van uw levensverhaal en het zoeken naar innerlijke scheppingskracht.

De werkwijze van Demamah

  • Maak een afspraak via telefoon of mail.
  • Tijdens het eerste gesprek onderzoeken we de vraag 'Wat is er aan de hand?'
  • Soms is een gesprek voldoende om de vervolgvragen 'Wat is er nodig?', 'Wat is wenselijk?' en 'Wat is er mogelijk in het leven?' samen te beantwoorden.
  • Het kan ook zijn dat meerdere gesprekken nodig zijn om onder de narigheid die een grauwe aslaag gelegd kan hebben over het levensverhaal, weer scheppende kracht in het innerlijk te ontdekken.
  • We maken ten slotte een afspraak over de facturering. Bedragen worden berekend naar draagkracht.

Telefonische ontmoeting

Wanneer elkaar persoonlijk ontmoeten niet kan, kan ook een telefonische ontmoeting plaatsvinden. Daarvoor kan per e-mail of telefonisch een belafspraak gemaakt worden. Dan spreken we elkaar later op een door ons beiden gekozen tijdstip diepgaander.

De werkwijze tijdens het telefonische gesprek is dezelfde als bij een persoonlijke ontmoeting, maar de facturering bespreken we iets eerder. In plaats van aan het einde van het gesprek, doen we dat nadat we de vraag 'Wat is er aan de hand?' onderzocht hebben.

Mediteren

Eeuwenlang was meditatie onder joden gebruikelijk. De kabbala, de joodse mystieke leer, werd aanvankelijk vooral mondeling doorgegeven. Het eerste boek was een klein boekje met mystieke teksten 'Het boek van de Schepping' of Sefer Yetzirah. Eeuwen later werd in 1290 'Het boek van de glans', de Zohar, met mystieke en meditatieve teksten gepubliceerd.

Tijdens de joodse Verlichting kwam steeds meer de nadruk te liggen op de intellectuele benadering van teksten. Alles wat geschreven stond moest beredeneerd kunnen worden en de woordenschat die verwees naar meditatie raakte op de achtergrond.

Het chassidisme in Oost-Europa was de joodse stroming, die zich als reactie op dit intellectualistische Jodendom, volop ging bezighouden met meditatieve oefeningen om zich dichterbij God te kunnen voelen.

Het gaat bij joodse meditatie om drie begrippen:

  • Het richten van de aandacht (Kavanah)
  • Tot zelfbegrip te komen door je te laten vullen met wat er is (Hitbonenoet)
  • Je innerlijk kunnen isoleren en ontspannen onder alle omstandigheden (Hitbodedoet)

Voor het leren mediteren kan een aparte afspraak gemaakt worden.

Dit kan individueel of in kleine groepen.