DMM header zon tekst

Geestelijke verzorging voor gelovigen, humanisten en voor allen die zich door jodendom aangeraakt voelen.

Joods pastoraal werk "Een zachte bries"

Een Chassidische legende luidt: Daar waar twee mensen elkaar aanvaarden, krijgt de schepping een zin, de zin die ze er zelf aangeven. Dan lijkt het mogelijk te worden het lot te humaniseren (Elie Wiesel in Vuur in de duisternis).

De naam Demamah

De naam is ontleend aan Melachiem 1 (Koningen 1) 19:12. 'Na het vuur klonk een zachte, tedere stem'. Vuur kan verteren en verzengen. Mensen kunnen in het leven voor hete vuren komen te staan en erdoor overweldigd raken.

Vuur kan echter ook verwarmen en een vurig pleidooi kan inspireren. Ieder heeft een eigen kleine vlam die brandende gehouden moet worden. Soms kan dat heel veel moeite kosten en dreigt het contact met de eigen krachtbron verloren te gaan. Als geestelijk verzorger wil ik de ander ondersteunen bij het zoeken naar het gloeiende vuur van de levenskracht in de as van het levensverhaal en het zachtjes helpen aanblazen.

Wie is Petra ter Berg?

Petra ter Berg is de dochter van een joodse vader en een niet-joodse moeder. Zij is formeel bevestigd in het Jodendom.

Al vanaf haar gymnasiumtijd in Amstelveen en de jaren van haar studie pedagogie aan de UvA geeft zowel de ontmoeting met ouders en kinderen als het lezen en bestuderen van teksten Petra veel voldoening.

Na vele jaren als docent en vertrouwenspersoon bij ROC Zadkine werkzaam geweest te zijn, besluit Petra opnieuw te gaan studeren en de studie Joods Pastoraal Werker te volgen. Zij studeert als zestigjarige cum laude (BA) bij Inholland af.

Geestelijke verzorging is in bijna elk ziekenhuis beschikbaar, maar in geen enkel ziekenhuis in Nederland, op één na, is ruimte voor een joods geestelijk verzorger.

Als vrijwilligster bij een telefonische hulpdienst ervaart Petra hoe helpend telefonische ondersteuning alleen al kan zijn.

Het merendeel van de joden is niet (meer) religieus, maar ook niet (meer)-gelovige joden en anders-gelovigen kunnen echter wel worstelen met de zin van het leven en met de rol van God na Auschwitz.

Na haar afstuderen heeft Petra Demamah opgericht.