DMM header zon tekst

Geestelijke verzorging voor gelovigen, humanisten en voor allen die zich door jodendom aangeraakt voelen.

Joods pastoraal werk "Een zachte bries"

Een Chassidische legende luidt: Daar waar twee mensen elkaar aanvaarden, krijgt de schepping een zin, de zin die ze er zelf aangeven. Dan lijkt het mogelijk te worden het lot te humaniseren (Elie Wiesel in Vuur in de duisternis).

De naam Demamah

Demamah betekent stilte in het Hebreeuws. De naam is ontleend aan Melachiem 1 (Koningen 1) 19:12. 'Na het vuur klonk een zachte, tedere stem, het gefluister van een zachte bries'. In die tedere, respectvolle stilte zit voor mij hoop.
We hebben allemaal onze eigen kleine vlam die we brandende moeten zien te houden.

Soms kan dat heel veel moeite kosten en dreigt het contact met de eigen krachtbron verloren te gaan. Als geestelijk verzorger wil ik de ander ondersteunen bij het zoeken naar het gloeiende vuur van de levenskracht in de as van het levensverhaal en het zachtjes helpen aanblazen.

Wie is Petra ter Berg?

Ik ben de dochter van een joodse vader en een niet-joodse moeder en formeel bevestigd in het Jodendom. 

Toen ik nog vertrouwenspersoon was op het ROC in Rotterdam, waar ik jarenlang ook docent geweest ben, merkte ik hoe fijn ik het vond om te luisteren naar de mensen die naar me toe kwamen. Lang na mijn gymnasiumtijd in Amstelveen en de jaren dat ik pedagogiek aan de UvA studeerde ben ik me verder gaan specialiseren en ben ik de studie Joods Pastoraal Werk gaan volgen. Als zestigjarige ben ik cum laude (BA) bij Inholland afgestudeerd. Na mijn afstuderen heb ik Demamah opgericht. Als geestelijk verzorger ben ik werkzaam geweest bij Gezondheidscentrum Levinas en bij het Centrum voor Levensvragen in Rotterdam. Eind 2021 heb ik vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd mijn werkzaamheden bij beide instellingen beëindigd.

Mijn eigen inspiratie haal ik uit joodse spiritualiteit. Emmanuel Levinas raakt mij met zijn woorden: "Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, die een beroep op jou doet en jou een plaats geeft."

In je eentje worstelen met gevoelens van eenzaamheid, verdriet, rouw of zinloosheid is heel naar. Het heeft mij veel voldoening gegeven aan velen een luisterend oor te hebben kunnen bieden en te hebben kunnen bijdragen aan het opdoemen van een nieuw perspectief.