DMM header vallei tekst

Beginnen


4 november 2015


Beginnen

Alle begin is moeilijk, luidt een oud spreekwoord.

Deze woorden houden mij bezig, want dat zware gevoel bij de start van Demamah heb ik niet. In tegendeel. Mijn enthousiasme over het beginnen van een eigen praktijk lijkt wel alle beren en leeuwen op mijn weg uit het zicht te houden.

Met mijn 60 jaar voel ik me meer verbonden met andere woorden over wat aan een nieuw begin vooraf kan gaan. Rabbi Nachman zag ouderdom als mogelijke bron van vitaliteit en streefde er naar de verborgen lichtpuntjes in zijn bestaan steeds als leidraad voor zijn eigen leven te blijven zoeken.

Misschien is een nieuwe start maken wel heel moeilijk als men gevangen zit in onveranderlijke of verlammende gedachten over wat eerder verkeerd ging. Die gedachten kunnen een hoopgevend perspectief verduisteren.

De vrijheid mijn eigen beleving van woorden vorm te kunnen geven geeft mij ruimte en energie. Bij Marc-Alain Ouaknin, die naast rabbijn ook filosoof en psychoanalyticus is, las ik, dat de Talmoed, de kabbala en het chassidisme een reizende manier van denken bevatten. Als mens zijn we een leven lang in geestelijke zin op reis. Telkens wanneer we op weg gaan, komen we dichterbij de plaats waarnaar we op zoek zijn. Als we gearriveerd zijn, zullen we op een gegeven moment opnieuw weer naar een nieuwe stip aan de horizon kunnen verlangen en naar een begin van de juiste weg er naar toe gaan zoeken.

Misschien heb ik, nu ik de afgelopen vier jaar veel heb mogen terugblikken op mijn leven tijdens mijn studie, meer oog voor de lichtpuntjes in mijn bestaan gekregen, zodat die mijn verdere weg verlichten en de leeuwen en beren op mijn weg verjagen.

Eigen woorden en gedachten moeten niet de energie die soms wel heel diep verborgen nog in een mens zit, uitbannen. Eigen woorden en gedachten kunnen ook inspireren.

Mijn spreekwoord luidt: Het kunnen ervaren van lichtpuntjes in het leven als krachtbron maakt het beginnen met iets nieuws gemakkelijker.

Petra ter Berg