DMM header vallei tekst

Eren


19 december 2016


Eren

Dit gedicht van Sjaoel Tsjernichowski (1875-1943) las ik in Gan Eden, Vergrendelde tuin, een bloemlezing van Hebreeuwse poëzie, die de Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum heeft uitgegeven:

MEN ZEGT ER IS EEN LAND

Men zegt er is een land,
een land verzadigd van zon,
weet gij waar het ligt, dat land,
weet gij waar ze staat, die zon?

Men zegt er is een land
en daar zijn zeven zuilen
en zeven planeten, die 
boven iedere heuvel stralen.

Een land waar wordt vervuld
wat ieder zich wensen zal
en waar ieder, die binnentreedt,
Akiewa ontmoeten zal.

"Vrede met U, Akiewa,
vrede met U, Rabbie,
weet gij waar de heiligen zijn?
en waar is de Makkabie?"

Dan antwoordt hem Akiewa,
dan zegt tot hem de rabbie:
"Het hele volk is heilig
en gij zijt de Makkabie".

Vertaling David Koker

De Makkabie, de mens die het goede kan bewerkstelligen, die mens ben jij. Woorden die zo mooi passen bij het Chanoekafeest.
Ik ervaar het als een eerbetoon aan de mens, die het vuurtje van de veerkracht brandende probeert te houden, tegen alle verdrukking in. 

Petra ter Berg